Διαχείριση περιουσίας

Διαχείριση περιουσίας

Η περιουσιακή κατάσταση των Πελατών μας έχει αποτελέσει εξ αρχής ιδιαίτερο κλάδο, τον οποίον η ΝΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΘΗΝΩΝ- ΝΟΑ έχει αναπτύξει ως αντικείμενο.

Αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του νομικού παραστάτη η προστασία της προσωπικότητας του Πελάτη. Αλλά η υποστήριξη για την διαχείριση της περιουσίας του είναι ίσως το πλέον σύνθετο αντικείμενο της δικηγορικής πράξης. Η περιουσία από την φύση της αποτελείται από πληθώρα διαφορετικών στοιχείων (ακίνητα, κινητά, δικαιώματα κλπ) και η διαχείριση του κάθε στοιχείου ξεχωριστά όσο και του συνόλου απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητα.

Ταυτόχρονα η διαχείριση πρέπει να ανταποκρίνεται προς τις επιδιώξεις του κατόχου της και την φιλοσοφία του. Κατά συνέπεια ο νομικός σύμβουλος οφείλει να διαθέτει πολυετή εμπειρία ώστε να αντιλαμβάνεται την ιδιαιτερότητα κάθε συγκεκριμένης περιουσίας. Επιπλέον, απαιτείται η γνώση πολλών κλάδων του δικαίου ώστε η συνδυαστική αξιοποίησή τους να επιτυγχάνει τα αποτελέσματα, που εύλογα μπορεί να αναμένει ο κάτοχός της.

Η συνήθως αναγκαία συνδρομή ειδικών άλλων κλάδων απαιτεί ώστε ο επιφορτισμένος με τα καθήκοντα δικηγόρος να μπορεί να κατανοεί την λειτουργία και να αξιοποιεί στο μέγιστο τη συνεισφορά αυτών των συνεργατών.

Η συνεργασία μας με πληθώρα εξειδικευμένων επαγγελματιών άλλων ειδικοτήτων (ενδεικτικά: λογιστών, φοροτεχνικών, μεσιτών, ασφαλιστών, χρηματιστών, τραπεζικών συμβούλων, τεχνικών πάσης ειδικότητας) έχει δημιουργήσει την πεποίθηση στην Εταιρεία μας ότι η «προσωπική υποστήριξη» του πελάτη πρέπει να αποτελέσει ξεχωριστή ειδίκευση στον κλάδο μας.

Χαιρόμαστε διότι επί τόσα χρόνια έχουμε γίνει σοφότεροι από τη συνεργασία με τους πελάτες μας και ελπίζουμε ότι η συνεχής εμπιστοσύνη που μας δείχνουν αποτελεί επιβράβευση αυτής της φιλοσοφίας μας.