Οικογενειακό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Ο θεσμός της οικογένειας έχει υποστεί τέτοια βαθιά κοινωνική αλλαγή (γάμοι μεταξύ αλλοεθνών, αύξηση των διαζυγίων και των μονογονεϊκών οικογενειών) ώστε η ανάγκη νομικής υποστήριξης να έχει πλέον καταστεί σχεδόν υποχρεωτική.

Ο ρόλος του δικηγόρου δεν είναι λοιπόν απλώς να εξηγήσει τι ισχύει σύμφωνα με τον νόμο αλλά να συμβάλλει στην διαφύλαξη της οικογενειακής ειρήνης και να ελαχιστοποιήσει τις δυσμενείς επιπτώσεις των ενδοοικογενειακών διενέξεων στα πλαίσια του επιβαλλόμενου κοινωνικού του ρόλου.

Η εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι η άσκηση του λειτουργήματός μας σύμφωνα με τις νομικές και ηθικές αρχές που το διέπουν γίνεται ένας πολύτιμος σύμβουλος για τον Πελάτη της ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΘΗΝΩΝ- ΝΟΑ και την οικογένειά του.