Κληρονομικό Δίκαιο

Κληρονομικό Δίκαιο

Η πραγματικότητα είναι ότι οι παραλείψεις του διαθέτη «κληροδοτούνται» στους κληρονόμους διότι η έλλειψη ορθής αποτύπωσης της τελευταίας θέλησης του διαθέτη δίνει λαβή σε αμφισβητήσεις και μακροχρόνιες αλλά και πολύ έντονες αντιδικίες με συνήθως αβέβαια αποτελέσματα πλην της βεβαίας ψυχικής και οικονομικής φθοράς.

Η έγκυρη διερεύνηση της θέλησης του διαθέτη και η νομικά ορθή αποτύπωσή της βοηθάει λοιπόν πρώτα και κύρια στην πραγματική εφαρμογή της, αλλά και στη σύσφιγξη των δεσμών μεταξύ των κληρονόμων και την αποφυγή ερίδων.

Φυσικά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι μέσω της φορολογίας συνδικαιούχος – συγκληρονόμος είναι το Κράτος. Ένας σωστός σχεδιασμός εξασφαλίζει επιπλέον και την δίκαιη φορολόγηση της κληρονομίας περιουσίας.

Η πολύχρονη απασχόλησή μας με το αντικείμενο πιστεύουμε ότι προσφέρει στον Πελάτη της ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΘΗΝΩΝ- ΝΟΑ την πιο δίκαιη αντιμετώπιση της κληρονομιάς του τόσο από τους δικαιούχους όσο και από την φορολογική αρχή.